Vallensbæk Agility Sport og Hoopers

SOMMERAFSLUTNING 2022

Sommerafslutning inkl. generalforsamling - bliver afholdt onsdag den 22. juni 2022 på Cirkusgrunden


Planen lyder således:

1) Vi går i gang med at bygge en for sjov bane kl. 17, så vi kan komme i gang med at løbe omkring kl. 17.30 - hvor alle som vil løbe - SKAL være mødt ind. Alle niveauer kan være med

2) Ca. Kl 18.30 pakker vi sammen, holder generalforsamlingen og kl ca. 19/19.30 spiser vi og vil så være færdige til at køre hjem ca 20.30
 

Dagsorden for generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning

4. Revideret regnskab og budget fremlægges til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag - der er ikke kommet nogen foreslag

7. Valg af bestyrelse:
Formand: Marianne Engquist - Ej på valg
Næstformand: Charlotte Fischer - Modtager genvalg
Kasserer: Susanne Therkildsen - Ej på valg

8. Valg af bestyrelses suppleanter:
Bestyrelsessuppleant: Tina Hindsgaul - på valg - modtager ikke genvalg
Bestyrelsessuppleant: Annette Jensen - modtager genvalg


9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Annette Bjerrum - på valg - modtager ikke genvalg 
Suppleant: Susanne Mortensen - modtager genvalg

10. Evt.
 
Bestyrelsen foreslår Annette Jensen som bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen foreslår Christina Holstein som ny bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen foreslår Susanne Mortensen som ny revisor
Bestyrelsen foreslår Pernille Breum som ny revisorsuppleant

Alle som træner på hold har stemmeret til generalforsamlingen.

3) VAS giver lidt aftensmad iform af smørrebrød
- du medbringer blot dine egne drikkevare, tallerkener, bestik og glas.

Vi håber at se rigtig mange af vores klubkammerater/kursister denne dag.

Selvom du ikke ønsker at deltage med hunden i vores sommerafslutning, så kom og få en hyggelig aften i selskab med dine klubkammerater.
 
TAG GERNE DIN MAND/HUSTRU MED DENNE DAG, DEM GIVER VI OGSÅ MAD TIL.

Tilmeld dig via linket - så vi ved hvor mange vi bliver og hvor meget mad vi skal købe:

SIDSTE TILMELDING FREDAG D 17 JUNI

Hilsen og på gensyn
Vallensbæk Agility Sport og Hoopers
P.b.v.
Marianne Engquist
For sjov komkurrence:
 
 
 
Deltager i sommeraflsutning/
generalforsamling:
 
 
Charlotte F.- spiser med og deltager
i for sjov med Villa og Champ
Maianne E. - spiser med
Susanne T. - spiser med
Kisser -  spiser med og deltager
i for sjov med Felix - og Steen er med
Katarina - spiser med og deltager
i for sjov med WIllow & Rickie
Eva P - spiser med og deltager
i for sjov med Ipa & Whisky
Pernille B - spiser med og deltager
i for sjov med Vinca,Iris og måske Snerle
Og Søren kommer med
Sanne B - spiser med og deltager i
For sjov med Vipp og Lakris 
Annette  L - spiser med og deltager I
For sjov ned Aimee 
Nina F - spiser med og deltager I
For sjov med Ester 
Tom M. - Spiser med  og deltager i 
For sjov med Mester og Makker
Anne B. Med Lili spiser med og 
Deltager I for sjov - Henning kommer med.
Dorthe S. spiser med og deltager 
I for sjov med Ida og Luna 
Susanne M - spiser med og deltager
i for sjov med Lopez & Holley
Birgitte B - spiser med og deltager
I for sjov med Noah 
Hans Christian  - spiser med og deltager
med Merlin & Bilbo -Bente spiser også
Katja - spiser med og deltager i for
sjov med Tinka
 Jytte - spiser med og deltager I
For sjov med Aija 
Susanne D- spiser med og deltager 
I for sjov med Kaari og Gela