Vallensbæk Agility Sport og Hoopers

SOMMERAFSLUTNING 2021

 
Sommerafslutning inkl. generalforsamling - bliver afholdt tirsdag den 22. juni 2021 på Cirkusgrunden


Planen lyder således:

1)  Vi går i gang med at bygge For sjov/konkurrence banen - TUNNEL KULLER  -  kl. 17, så vi kan komme i gang med at løbe omkring kl. 17.30 - hvor alle som vil løbe - SKAL være mødt ind. Alle niveauer kan være med - i banen bliver der kun brugt spring og tunneller. 

2) Ca. Kl 18.30 pakker vi sammen, holder generalforsamlingen og kl ca. 19/19.30 spiser vi og vil så være færdige til at køre hjem ca 20.30

Dagsorden for generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning

4. Revideret regnskab og budget fremlægges til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse: På valg er:
Formand: Marianne Engquist  - Modtager genvalg
Næstformand: Charlotte Fischer - Ej på valg
Kasserer: Susanne Therkildsen - Ej på valg
 
8. Valg af bestyrelses suppleanter:
Bestyrelsessuppleant: Tina Hindsgaul - modtager genvalg 
Bestyrelsessuppleant: Annette Jensen - modtager genvalg 


9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Annette Bjerrum - modtager genvalg
Suppleant: Susanne Mortensen - modtager genvalg

10. Evt.

Den endelig udgave af dagsorden, bliver oploadet 8 dage før generalforsamling

Alle som træner på hold har stemmeret til generalforsamlingen.

3) VAS giver middagen.
- du medbringer blot dine egne drikkevare, tallerkener, bestik og glas - hvad middagen består af er pt. dags dato ikke afklaret. Men godt bliver det.......

Vi håber at se rigtig mange af vores klubkammerater/kursister denne dag.

Selvom du ikke ønsker at deltage med hunden i vores sommerafslutning, så kom og få en hyggelig aften i selskab med dine klubkammerater.

Tag gerne DIN MAND/HUSTRU MED DENNE DAG, DEM GIVER VI OGSÅ MAD TIL.


Tilmeld dig via linket - så vi ved hvor mange vi bliver og hvor meget mad vi skal købe:
 
SIDSTE TILMELDING TORSDAG D 17 JUNI

Hilsen og på gensyn
Vallensbæk Agility Sport og Hoopers
P.b.v.
Marianne Engquist
Vallensbæk Agility Sport
 
 
Tilmeldte til Sommerafslutning/
Generalforsamlng/Spisning
Tirsdag d 22 juni 2021:
 
Charlotte 1 til spisning og tunnelkuller (Villa)
Marianne 1 til spisning
Susanne  1 til spisning og tunnelkuller (Coffee,Pfennig og Minthe)
Annette  1 til spisning og tunnelkuller (Aimee & Djina)
Poul og Eva 2 til spisning og tunnelkuller (Lucky, Dali & Sidney)
Susanne 1 til spisning og tunnelkuller  (Holley)
Sanne 1 til spisning og tunnelkuller (Vipp)
Connie 1 til spisning og tunnelkuller  (Angel)
Tom 1 til spisning  og tunnelkuller (Makker og Mester)
Kisser 2 til spisning og tunnelkuller (Felix)
Dorthe 1 til spisning og tunnelkuller (Luna og Ida)
Eva 1 til spisning og tunnelkuller  (Ipa)
Pernille 2 til spisning og tunnelkuller (Vinca og Iris)
Maibritt 1 til spisning og tunnelkuller (Hawk)
Anne 2 til spisning og tunnelkuller (Lili)
Christina 1 til mad og tunnelkuller  ( Zoe)
Jytte 1 til spisning og tunnelkuller  ( JeaJea og Aija)
Nina 2 til spisning 
Hans Christian 1 til spisning og tunnelkuller ( Merlin og Bilbo)
Niels 1 til spisning og tunnelkuller  (Rose)